Van een formatie ganzen naar een zwerm spreeuwen

Van een formatie ganzen naar een zwerm spreeuwen

De missie van KansPlus is het bevorderen van een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze missie hebben we al heel lang, en het is een missie die we ook nog heel lang hoog in het vaandel kunnen houden. Maar een missie heeft pas zin als we ook een effectieve manier hebben om deze missie te realiseren. Als belangenorganisatie hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan en ook veel bereikt. We hebben daarbij een manier van werken…

Lees Meer Lees Meer

Henk zorg steeds beter voor zichzelf

Henk zorg steeds beter voor zichzelf

Het is leuk om te zien hoe Henk zich meer bewust wordt van wat hij zelf wil, en dat hij oplossingen bedenkt om dat te realiseren. Henk zou afgelopen weekeind weer thuis komen. Hij kwam altijd van zaterdagochtend tot zondagmiddag, maar omdat hij graag erg lang uitslaapt en op zondagmiddag met zijn huisgenoten vaak spelletjes wil kaarten, had hij eerder al een ander schema bedacht: vrijdagmiddag naar huis en dan zaterdagavond terug naar de groepswoning. Dat is al een tijdje…

Lees Meer Lees Meer

Afscheid van negatieve taal

Afscheid van negatieve taal

Vorige week was een eerste inhoudelijke bijeenkomst, georganiseerd door de VGN, om te komen tot een nieuwe beschrijving van het zorgprofiel VG7. Aanleiding is onder andere dat er een groep mensen is met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte waar geen passend aanbod voor is. Tijdens deze eerste bijeenkomst was er al snel overeenstemming dat we in de nieuwe beschrijving af moeten van het negatieve en diskwalificerende taalgebruik uit de huidige beschrijving. Hierin ligt de nadruk heel sterk op de ‘gedragsstoornis’, en…

Lees Meer Lees Meer

Help, we krijgen nieuwbouw

Help, we krijgen nieuwbouw

Normaal gesproken zou je blij moeten zijn als er aangekondigd wordt dat de woning waar je zoon met een verstandelijke beperking woont nieuwbouw krijgt. Maar waarom dan die kreet ‘Help’? Henk woont nu in een locatie voor 24 bewoners, verdeeld in drie groepen met voor iedere groep een eigen huiskamer. Het is een voormalig GVT, gebouwd in de 70-ger jaren. Dat betekent dus niet alleen dat de bewoners kleine slaapkamers hebben, maar ook dat het gebouw als zodanig veel mankementen…

Lees Meer Lees Meer

Een nieuwe bril voor Henk

Een nieuwe bril voor Henk

Vorige week belde Henk me met de mededeling dat zijn bril weg was. Hij had hem afgedaan met tanden poetsen en op zijn rollator gelegd, en daarna was hij hem kwijt. De groepsleiding heeft alles op zijn kop gezet: zijn bed afgehaald, de waszakken geleegd, in de huiskamers gezocht, maar nergens was de bril te vinden. Vreemd, Henk gaat niet alleen de deur uit, dus hij moet ergens binnen zijn. Gelukkig had hij zijn oude bril nog. Nou ja, niet…

Lees Meer Lees Meer

VN verdrag op maat uitvoeren

VN verdrag op maat uitvoeren

Vorige week hebben we namens 15 belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een manifest aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit manifest roepen we op om bij de uitwerking van het VN verdrag voor mensen met een beperking niet uit te gaan van algemeenheden, maar om dit voor een individu op maat te doen. We horen alsmaar kreten als inclusie en iedereen moet meedoen in de samenleving, die als algemeen geldende waarheden over ons worden uitgestrooid. Maar wat betekent dit…

Lees Meer Lees Meer

Belangenbehartiging leidt tot verbetering

Belangenbehartiging leidt tot verbetering

Er is deze week weer veel gebeurd in het kader van belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik wil er twee zaken uitlichten waarin gebleken is dat actieve belangenbehartiging tot resultaten kan leiden. Het eerste is de verbetering van de zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Het gaat om een groep van ongeveer 8350 mensen die op alle levensgebieden zeer intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Er wordt al jaren geklaagd dat de zorg voor deze…

Lees Meer Lees Meer

Betalen voor noodzakelijke begeleiding

Betalen voor noodzakelijke begeleiding

Het is er al heel lang niet van gekomen om het blog bij te houden. Ik ga nu echt proberen weer regelmatig wat te schrijven, want er gebeurt genoeg.   Gisteren kreeg ik van de instelling waar Henk zorg krijgt de brochure ‘Hoe is het geregeld met de vergoedingen?’. Hierin staat wat mensen die zorg krijgen in de instelling vanuit hun eigen inkomen zelf moeten betalen. Een van die zaken betreft het betalen van begeleiding die je nodig hebt bij…

Lees Meer Lees Meer

Teveel om op te noemen

Teveel om op te noemen

Ik heb al een paar weken niets in het blog geschreven. Niet omdat er niets te schrijven valt, maar juist het tegenovergestelde. Er speelt op dit moment veel en mijn aandacht vliegt alle kanten uit. Het lijkt teveel om op te noemen en om te kijken waar je dan mee moet beginne. Toen ik met het blog begon, had ik gehoopt ook over leuke dingen te kunnen schrijven, maar de lastige momenten overheersen helaas. Op dit moment zit ik in…

Lees Meer Lees Meer

Ziekenhuisgedoe

Ziekenhuisgedoe

Het zou natuurlijk voor iedereen een zegen zijn als allerlei processen in ziekenhuizen beter gestroomlijnd zijn, maar voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat des te meer. Niet alleen voor de degene zelf, maar ook voor verwanten die soms veel tijd bezig zijn om van alles goed geregeld te krijgen. Henk is vorig jaargevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Er is in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein een pin in gezet. Henk is echter voor zijn algemene medische zaken…

Lees Meer Lees Meer