Van een formatie ganzen naar een zwerm spreeuwen

Van een formatie ganzen naar een zwerm spreeuwen

De missie van KansPlus is het bevorderen van een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze missie hebben we al heel lang, en het is een missie die we ook nog heel lang hoog in het vaandel kunnen houden. Maar een missie heeft pas zin als we ook een effectieve manier hebben om deze missie te realiseren.

Als belangenorganisatie hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan en ook veel bereikt. We hebben daarbij een manier van werken en organiseren ontwikkeld die in de achterliggende tijd wel werkte, maar die misschien in de huidige tijd niet meer effectief is. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen. De missie kan overeind blijven, maar we moeten een manier van organiseren en werken ontwikkelen die past bij deze tijd en de komende jaren.

Daarbij moeten we lastige vragen beantwoorden. Zoals past het klassieke lidmaatschap nog bij deze tijd of moeten we veel meer kijken naar open en flexibele netwerken? Of moeten we het nog hebben van ledenvergaderingen en themabijeenkomsten in een zaaltje, of moeten we veel meer doen aan het ontwikkelen van digitale ontmoetingen?  Dat zijn lastige vragen voor een organisatie die niet even rustig achterover kan leunen om over de toekomst na te denken, omdat er in het hier en nu ook veel werk te doen is.

Afgelopen zaterdag hebben we een inspirerende brainstormbijeenkomst gehad over de vraag hoe KansPlus zich kan ontwikkelen tot een dynamische organisatie die aansluit bij wat mensen in dit tijdsbestek nodig hebben. Vooraf had ik niet de verwachting dat we in één dag al een waslijst hele praktische punten zouden hebben waarmee we concreet aan de slag kunnen gaan. Dat is er inderdaad ook niet uitgekomen.

Wel hebben we nu een aantal lijnen die we verder uit gaan werken:

  • We willen ons ontwikkelen van een ‘vaste organisatie’ naar een dynamische beweging. Als voorbeeld is genoemd een zwerm spreeuwen. Deze heeft geen vaste vorm, geen vaste leider en geen vooraf vastgelegde koers, maar komt wel altijd op de plaats van bestemming. Onderling stemmen de vogels op elkaar af en houden ze rekening met elkaar. Soms splitst een groepje zich af om even iets te doen wat ze samen blijkbaar belangrijk vinden, maar daarna sluiten ze zich weer aan bij de zwerm. Dus hoe kunnen we ons ontwikkelen tot een zwerm, en welke andere organisaties / mensen kunnen we uitdagen zich bij deze zwerm aan te sluiten.
  • We hebben veel leden met uiteenlopende kennis en vaardigheden. We maken daar nu eigenlijk weinig gebruik van. We stellen ons vooral op als de organisatie die weet wat voor de leden goed is, of die de problemen wel probeert op te lossen.  De ervaring leert dat mensen het best wel leuk vinden als we om hun input/medewerking vragen, als ze tenminste weten dat ze niet direct in besturen gezogen worden. Mensen willen op een onderdeel hun bijdrage leveren, en dan hun eigen draad weer op kunnen pakken. Dus hoe ontwikkelen we een cultuur waarbij er meer wisselwerking en evenwicht komt in ‘halen en brengen’.
  • Overal in het land zijn mensen actief in de belangenbehartiging; in familieverbanden, cliëntenraden, WO-adviesraden, medezeggenschapsraden in scholen, enzovoort. Maar al deze actieve mensen ontmoeten elkaar weinig en kunnen dus weinig met elkaar delen en van elkaar leren. Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat er meer lokale netwerken / zwermen komen

Dit zijn de onderwerpen die we de komende periode concreet verder uit moeten gaan werken. We zoeken hiervoor nog mensen die actief mee willen denken in een paar korte sessies. Ook mensen die geen lid zijn  van KansPlus maar wel mee willen denken, zijn hierbij van harte welkom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.