Afscheid van negatieve taal

Afscheid van negatieve taal

Vorige week was een eerste inhoudelijke bijeenkomst, georganiseerd door de VGN, om te komen tot een nieuwe beschrijving van het zorgprofiel VG7. Aanleiding is onder andere dat er een groep mensen is met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte waar geen passend aanbod voor is.

Tijdens deze eerste bijeenkomst was er al snel overeenstemming dat we in de nieuwe beschrijving af moeten van het negatieve en diskwalificerende taalgebruik uit de huidige beschrijving. Hierin ligt de nadruk heel sterk op de ‘gedragsstoornis’, en er worden termen gehanteerd als agressief, manipulatief, destructief, dwangmatig, enzovoort. Als behoefte van deze mensen wordt gezegd dat ze behoefte hebben aan permanent toezicht, regulering van de gedragsproblemen en structuur. Dit doet geen recht aan de mensen om wie het gaat, en legt bovendien het accent op de verkeerde plaats.

Leen had de laatste paar jaar van zijn leven ook een VG7 indicatie, maar geen van deze omschrijvingen was op hem van toepassing. Het was niet agressief of manipulatief, maar had een grote angst om afgewezen te worden en het overzicht kwijt te raken.
Ik herinner me dat ik ruim 10 jaar geleden al een keer met de inspectie keer over dit taalgebruik gesproken had. De inspectie was met mij van mening dat deze terminologie onvermijdelijk leidt tot een beheersmatige manier van werken, waarin veranderen van gedrag centraal staat in plaats van het wegnemen van de oorzaken waar dit gedrag uit voort komt.

Ik merk dat ook in de cursussen Gentle Teaching. Deelnemers melden inderdaad vaak dat de nadruk erg ligt op het zogenaamde probleemgedrag. Ze moeten hier ook constant over rapporteren, uit angst dat als het beter lijkt te gaan met iemand – door de goede begeleiding – er blijkbaar geen probleemgedrag meer is en de indicatie verlaagd wordt.

Daar gaat gelukkig verandering in komen. In de tekst die er nu lijkt te gaan komen zal het accent vooral gelegd worden op de behoefte langdurige en intensieve begeleiding, waarbij deze begeleiding vaak complex van aard zal zijn. Ook zal er waarschijnlijk iets in komen over de noodzaak dat het begeleidingsteam goede ondersteuning en coaching krijgt om met de problematiek om te kunnen gaan.

Het traject is nog niet gelopen, maar ik heb er vertrouwen in dat er een behoorlijke verbetering in de beschrijving komt. Een vervolgstap die dan nog moet komen is dat er adequate financiering voor VG7 komt (zonder dat dit ten koste gaat van de financiering van andere zorgprofielen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.