VN verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking

VN verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking

Vorige week hebben we bij Ieder(in) een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van een aantal VG belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ging over het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag geldt voor iedereen met een beperking, dus niet alleen mensen met een verstandelijke beperking.  In de uitwerking van het verdrag wordt heel sterk gekeken naar inclusie en dat iedereen mee moet doen in de samenleving.

De vraag die we ons stelden was of we niet specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking moeten kijken hoe het verdrag moet worden begrepen en uitgelegd. De essentie van het verdrag is dat mensen volwaardig erkend moeten worden voor wie ze zijn, en dat ze hun eigen kwaliteiten en identiteit moeten kunnen ontwikkelen. Dat gaat verder dan algemene kreten over inclusie en dat iedereen moet deelnemen aan de samenleving.

Met z’n allen kwamen we tot de conclusie dat we niet  moeten uitgaan van dit soort algemene uitspraken en kreten waar iedereen een verschillende uitleg aan kan geven. En die ook suggereren dat het voor iedereen in dezelfde mate geldt. We moeten van de mensen zelf uit gaan. Binnen de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking zien we een grote diversiteit. De een kan zich het beste ontplooien in een kleine overzichtelijke samenleving met mensen die ook een beperking hebben, terwijl dat ander juist een grote open samenleving nodig heeft om zijn identiteit en kwaliteiten te kunnen ontplooien. Dat betekent dus dat een goede uitwerking van het VN Verdrag vraagt om maatwerk en dat er een grote diversiteit aan mogelijkheden ontwikkeld moeten worden.

Het bestuur van Kansplus heeft besloten aan de andere VG organisaties voor te stellen een gezamenlijk manifest op te stellen waarin we aangeven wat nodig is om aan de diversiteit aan mensen met een verstandelijke beperking recht te doen in de uitvoering van het VN verdrag. IK hoop dat we snel met dit manifest in de openbaarheid kunnen treden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.