Ubuntu

Ubuntu

Samen vormen we een geheel. Dat geheel bestaat uit de mensen die nu leven en de voorgaande generaties die al overleden zijn en de nieuwe generaties die nog moeten komen. En we vormen een geheel met de wereld om ons heen. We zijn deel van het verleden, het heden en van de toekomst. In dit geheel heeft ieder de ruimte om zijn individualiteit te ontplooien en bij te dragen aan het geheel. Als er iets gebeurt dat het evenwicht in het geheel verstoort, is het de opdracht aan ons alleen om de balans te herstellen, het geheel weer heel te maken.

Dit is de kerngedachte van Ubuntu, de oorspronkelijke Afrikaanse filosofie van voor de periode van de kolonialisatie. In het postkoloniale tijdperk is deze filosofie in veel Afrikaanse landen weer tot bloei gekomen. Voor Nelson Mandela was het de visie waar het werk van de Waarheids- en Verzoeningscommissie op was gebaseerd.

De Ubuntu gedachte staat haaks op de individualisering die we steeds meer zien in onze samenleging. En ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gedacht vanuit losse individuen die hun eigen kwaliteiten moeten ontwikkelen en aanbieden aan de samenleving. We laten mensen ook steeds meer alleen wonen in een eigen appartement of studio en bieden ze een ontmoetingsruimte waar ze anderen kunnen ontmoeten. We denken vanuit individuen naar een samenleving, in plaats vanuit een geheel waar mensen deel van uitmaken en waarbinnen ze ruimte hebben zichzelf te zijn.

Een week of wat geleden las ik in de krant een artikel over Ubuntu en was er direct door gegrepen. Deze filosofie sluit heel mooi aan bij waar we het in Gentle Teaching over hebben. We zijn met een groep bezig met de voorbereiding van een internationale Gentle Teaching conferentie die op 1, 2 en 3 oktober in Breukelen wordt gehouden. Verbondenheid staat hierbij centraal. Na wat gegoogle op internet vonden we een artikel over Ubuntu, geschreven voor Jacquelien Rothfusz. Vanmorgen had ik een boeiend gesprek met haar. Ze vertelde over de vele voorbeelden van het belang van verbondenheid in verschillende vormen die ze in haar onderzoeken is tegengekomen. Ze heeft toegezegd op de conferentie een lezing hierover te zullen verzorgen, waarmee ze het belang van Gentle Teaching in een bredere maatschappelijke context kan plaatsen. Ik kijk daar naar uit.

Eén gedachte over “Ubuntu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.